II Przetarg pisemny na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE SIGNA HDxT 1,5 T - 4.05.2018

Drukuj

OGŁOSZENIE

 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDxT 1,5 T wraz z wyposażeniem. Rok produkcji 2004.

Wywoławcza cena sprzedaży – 400 000,00 zł brutto.
Wadium – 40 000,00 zł.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest – Bartłomiej Starzec tel. 22 546-31-87,
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej Instytutu http://www.coi.pl/ dział Zamówienia Publiczne, zakładka „Oferty Sprzedaży”.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE SIGNA HDxT 1,5 T wraz wyposażeniem – nie otwierać przed 18 maja 2018 r. godz. 10:30” należy składać w Kancelarii Centrum Onkologii przy ul. W.K Roentgena 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 10:30 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w budynku Krwiodawstwa (KEI) przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie.

Centrum Onkologii zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

>>Załączniki do ogłoszenia

 


18-05-2018


› Protokół z otwarcia ofert