Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Złomowanie poprzez sprzedaż likwidowanego aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

DGA-226/BOP-ZBR/593/18

Dotyczy:

Złomowanie poprzez sprzedaż likwidowanego aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Onkologii - Instytut

 1. Marii Curie Skłodowskiej
 2. Roentgena 5

02-781 Warszawa

NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiotem zamówienia jest:

Demontaż i złomowanie tomografu komputerowego firmy Siemens Somatom Emotion Duo rok produkcji: 2006 s/n 372800 nr inwentarzowy             6840/IVa3-42. Dostarczenie karty złomowania odpadu w ciągu 14 dni od daty demontażu. Firma składająca ofertę musi uwzględnić, że wszelkie koszty związane z demontażem i transportem zdemontowanego urządzenia leżą po stronie oferenta.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU –  Oświadczenie, że po wykonaniu demontażu aparatu CT zamówienia dostarczy „kartę przekazania odpadów” wydane przez firmę posiadającą decyzją na przetwarzanie i wytwarzanie odpadów art. 41 ust. 2 i 3 pkt 1a i art. 45 ust. 4-8, a także 29 oraz ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 ) i musi zawierać:

 • datę sporządzenia
 • pieczęć firmową
 • adres lub siedzibę oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu, numer NIP oraz REGON, adres mailowy, dane osoby do kontaktu
 • łączną kwotę wykonania przedmiotu zamówienia wyrażoną netto i brutto oraz wartością podatku VAT
 • czytelny podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do reprezentowania Wykonawcy
 • oświadczenie Wykonawcy
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wykazujących wymagane doświadczenie, o których mowa powyżej

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin planowanych prac to 18,19,20, 21, 22 maja 2018r.

Lokalizacja: Zakład Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.

TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę brutto na rachunek bankowy Sprzedawcy nr PKO BP S.A. 16 O/W-wa nr: 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045
 1. Z chwilą zapłaty przez Kupującego całej kwoty, Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego prawo własności aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.
 2. Sprzedający wystawia fakturę VAT

KRYTERIUM OCENY OFERT

 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium :

Wartość oferty za wykonanie usługi 100 %  zaproponowana Centrum Onkologii - Instytut.

Punkty będą obliczane wg następującej formuły:

W przypadku 100% cena

               Wartość brutto oferty najniższej

                …………………………………………………  x 100 x 100%

               Wartość brutto oferty badanej

 • Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wartość oferty podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna być przesłana na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 maja 2018 roku godzina 12.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.coi.pl po zatwierdzeniu oferty przez zamawiającego.

INFORMACJE DODATKOWE;

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoja ofertę.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Wykonawcy.

 

 


17-05-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Menu Główne