Złomowanie poprzez sprzedaż likwidowanego aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5

Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

DGA-226/BOP-ZBR/593/18

Dotyczy:

Złomowanie poprzez sprzedaż likwidowanego aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Onkologii - Instytut

  1. Marii Curie Skłodowskiej
  2. Roentgena 5

02-781 Warszawa

NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiotem zamówienia jest:

Demontaż i złomowanie tomografu komputerowego firmy Siemens Somatom Emotion Duo rok produkcji: 2006 s/n 372800 nr inwentarzowy             6840/IVa3-42. Dostarczenie karty złomowania odpadu w ciągu 14 dni od daty demontażu. Firma składająca ofertę musi uwzględnić, że wszelkie koszty związane z demontażem i transportem zdemontowanego urządzenia leżą po stronie oferenta.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU –  Oświadczenie, że po wykonaniu demontażu aparatu CT zamówienia dostarczy „kartę przekazania odpadów” wydane przez firmę posiadającą decyzją na przetwarzanie i wytwarzanie odpadów art. 41 ust. 2 i 3 pkt 1a i art. 45 ust. 4-8, a także 29 oraz ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 ) i musi zawierać:

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin planowanych prac to 18,19,20, 21, 22 maja 2018r.

Lokalizacja: Zakład Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.

TERMIN PŁATNOŚCI

  1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę brutto na rachunek bankowy Sprzedawcy nr PKO BP S.A. 16 O/W-wa nr: 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045
  1. Z chwilą zapłaty przez Kupującego całej kwoty, Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego prawo własności aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.
  2. Sprzedający wystawia fakturę VAT

KRYTERIUM OCENY OFERT

Wartość oferty za wykonanie usługi 100 %  zaproponowana Centrum Onkologii - Instytut.

Punkty będą obliczane wg następującej formuły:

W przypadku 100% cena

               Wartość brutto oferty najniższej

                …………………………………………………  x 100 x 100%

               Wartość brutto oferty badanej

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.coi.pl po zatwierdzeniu oferty przez zamawiającego.

INFORMACJE DODATKOWE;

 

 


17-05-2018


› Informacja z otwarcia ofert