Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

ZAPYTANIE OFERTOWE Znak/nr DGA-226/DGA/1009/18 Dotyczy: Złomowanie poprzez sprzedaż likwidowanego aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Radiodiagnostyki w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak/nr DGA-226/DGA/1009/18
Dotyczy:
Złomowanie poprzez sprzedaż likwidowanego aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Radiodiagnostyki w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.

 

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Curie Skłodowskiej
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803
Osoba prowadząca sprawę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 22-546-31-87
Przedmiotem zamówienia jest:
Demontaż i złomowanie tomografu komputerowego producenta GE Healthcare model LIGHTSPEED PRO32 rok produkcji: 2005 s/n 1032966YM2 nr inwentarzowy 6486/IVa3-39. Dostarczenie karty złomowania odpadu w ciągu 21 dni od daty demontażu. Firma składająca ofertę musi uwzględnić, że wszelkie koszty związane z demontażem i transportem zdemontowanego urządzenia leżą po stronie oferenta. Dokumentacja fotograficzna:
https://1drv.ms/u/s!Agf2vXFrRi6qgy_A1-r77y8ZYBTs

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Oświadczenie, że po wykonaniu demontażu aparatu CT zamówienia dostarczy „kartę przekazania odpadów” wydane przez firmę posiadającą decyzją na przetwarzanie i wytwarzanie odpadów art. 41 ust. 2 i 3 pkt 1a i art. 45 ust. 4-8, a także 29 oraz ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 ) i musi zawierać:

 • datę sporządzenia
 • pieczęć firmową
 • adres lub siedzibę oferenta, adres do korespondencji, numer telefonu, numer NIP oraz REGON, adres mailowy, dane osoby do kontaktu
 • łączną kwotę wykonania przedmiotu zamówienia wyrażoną netto i brutto oraz wartością podatku VAT
 • czytelny podpis osoby uprawnionej (upoważnionej) do reprezentowania Wykonawcy
 • oświadczenie Wykonawcy
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wykazujących wymagane doświadczenie, o których mowa powyżej

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin planowanych prac od 30 sierpnia do 2 września 2018r.
Lokalizacja: Zakład Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.

 

TERMIN PŁATNOŚCI
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę brutto na rachunek bankowy Sprzedawcy nr PKO BP S.A. 16 O/W-wa nr: 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045
2. Z chwilą zapłaty przez Kupującego całej kwoty, Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego prawo własności aparatu tomografu komputerowego zainstalowanego w Zakładzie Brachyterapii w Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie; 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5.
3. Sprzedający wystawia fakturę VAT

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium :

Wartość oferty za wykonanie usługi 100 % zaproponowana Centrum Onkologii - Instytut.
Punkty będą obliczane wg następującej formuły:
W przypadku 100% cena
Wartość brutto oferty najniższej
………………………………………………… x 100 x 100%
Wartość brutto oferty badanej

 • Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wartość oferty podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna być przesłana na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 sierpnia 2018 roku godzina 15.00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.coi.pl po zatwierdzeniu oferty przez zamawiającego.

 

INFORMACJE DODATKOWE;

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoja ofertę.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Wykonawcy.

 

Do pobrania:

> Załączniki do zapytania ofertowego

 


 16-08-2018


› Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

 


17-08-2018


› Wyjaśnienia 2 do zapytania ofertowego

 


24-08-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Menu Główne