Dt-1/15/MS, Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: Aparatury do laparoskopii wraz z wyposażeniem i instrumentarium dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie"

Drukuj
 
 
Dt-1/15/MS
 
 
 
 
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:
Aparatury do laparoskopii wraz z wyposażeniem i instrumentarium dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie"
 

Termin składania zgłoszeń: 26.11.2015 r.


► Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
► Załącznik nr 1 do ogłoszenia
► Załącznik nr 2 do ogłoszenia