Dt-02/2015/AR, Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do elektroresekcji wraz z narzedziami

Drukuj
 
 
Dt-02/2015/AR
 
 
 
 
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do elektroresekcji wraz z narzedziami
 
 

Termin składania zgłoszeń: 29.12.2015 r.


► Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
► Załączniki do ogłoszenia