Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia lokalu gastronomicznego na wyłączne potrzeby pracowników Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie w budynku przy ul. Wawelskiej 15B

Drukuj
 
 
Zapytanie ofertowe
 
 
 
 
Na usługę prowadzenia lokalu gastronomicznego na wyłączne potrzeby pracowników Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie w budynku przy ul. Wawelskiej 15B
 
► Zapytanie ofertowe
► Zestawienie wyposażenia