Zapytanie ofertowe dotyczącego sporządzenia badania sprawozdań finansowych COI (Oddział Warszaw, Gliwice, Kraków oraz łącznych) za 2015 r.

Drukuj
 
 
 
Zapytanie ofertowe dotyczącego sporządzenia badania sprawozdań finansowych COI (Oddział Warszaw, Gliwice, Kraków oraz łącznych) za 2015 r.
 
 
► Zaproszenie do składania ofert
► Specyfikacja istotnych warunków do złożenia oferty
► Załączniki
 

21-10-2015
► Pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyboru oferenta na przeprowadzenie badania sprawozdań COI za 2015 r.