Pn-25/15/MJ, Na dostawę teczek na dokumentację medyczną

Drukuj
 
 
Pn–25/15/MJ
 
 
 
 
Na dostawę teczek na dokumentację medyczną
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 200 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
 
► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

25-02-2015
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ
 

04-03-2015
► Informacja o zmianie terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert na dzień 12.03.2015 r.
 

06-03-2015
 

20-03-2015
► Informacja o wyborze oferty
 

31-03-2015
► Informacja o ponownym wyborze oferty