Pn-79/15/AR, Na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 miesięcy

Drukuj
 
 
PN – 79/15/AR
 
 
 
 
Na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 miesięcy
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 

Termin składania ofert: 03.06.2015 r.


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

01-06-2015
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ
► Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana terminu składania ofert na dzień 09.06.2015 r.

08-06-2015
► Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
► Informacja o zminie terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.06.2015 r.

02-07-2015
 

02-07-2015
► Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia