Pn-54/15/MJ, Na usługę przygotowania projektów, wydruku oraz dostawy kopert, zaproszeń, wkładek mammograficznych adresowych na mammograficzne i cytologiczne badania profilaktyczne

Drukuj
 
 
PN – 54/15/MJ
 
 
 
 
Na usługę przygotowania projektów, wydruku oraz dostawy kopert, zaproszeń, wkładek mammograficznych adresowych na mammograficzne i cytologiczne badania profilaktyczne
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
 
► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załaczniki do SIWZ
► Załącznik nr 5 do SIWZ
 

08-06-2015
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ
► Załacznik nr 5 do SIWZ-modyfikacja
 

25-06-2015
► Wyniki przetargu