Pn-103/15/MS, Zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów zabiegowych Przychodni Diagnostycznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Drukuj
 
 
PN – 103/15/MS
 
 
 
 
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby gabinetów zabiegowych Przychodni Diagnostycznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 

Termin składania ofert:09.07.2015 r.


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

08-07-2015
► Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
► Informacja o zmianie terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert na dzień 16.07.2015 r.
 

10-07-2015
► Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ
 

21-07-2015
► I wynik postępowania
 

24-07-2015
► II wynik postępowania
 

19-08-2015