Pn-124/15/MJ, Dostawa chłodziarko-zamrażarek

Drukuj
 
 
PN – 124/15/MJ
 
 
 
 
Dostawa chłodziarko-zamrażarek
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 

 


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

09-07-2015
► Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia o zamówieniu
► Załącznik nr 4 do SIWZ - modyfikacja
Zmiana terminu składania ofert na dzień 16.07.2015 r.
 

10-07-2015
 

13-07-2015
► Wyjaśnienia 2 do SIWZ
 

21-07-2015
► Informacja o wyniku postępowania