PN- 119/15/EK, Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne wraz z nadbudową trzech kondygnacji Oddziału Terapii Jodowej [...]

Drukuj
 
 
PN- 119/15/EK
 
 
 
 
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne wraz z nadbudową trzech kondygnacji Oddziału Terapii Jodowej – Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej „CEDEON”
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 

Termin składania ofert:07.08.2015 r.


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ (zip, 64.2 MB) lub pojedyńcze pliki załączników do pobrania
 

19-08-2015
► Informacja o wyniku postępowania
 

08-09-2015