PN-77/15/MJ, Dostawa zestawu do Ventriculoscopi dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Drukuj
 
 
PN-77/15/MJ
 
 
 
 
Dostawa zestawu do Ventriculoscopi dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 
Termin składania ofert na dzień 12.08.2015r.
► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ