PN-62/15/MJ, na dostawę środków do higieny pacjentów

Drukuj
 
 
PN-62/15/MJ
 
 
 
 
Na dostawę środków do higieny pacjentów
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 
Termin składania ofert na dzień 08.09.2015r.

04-09-2015
Zmiana terminu składania ofert 15.09.2015 r.
 

11-09-2015