Pn-195/15/JP, Na zakup podłoży i odczynników dla Pracowni Mykologii

Drukuj
 
 
PN – 195/15/JP
 
 
 
 
Na zakup podłoży i odczynników dla Pracowni Mykologii
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 

Termin składania ofert:04.12.2015 r.


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

27-11-2015
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ
 

30-11-2015
► Wyjaśnienia 2 do SIWZ
► Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
► Zmienione załączniki nr 1 i 2 do SIWZ
 
Zmiana terminu składania ofert na dzień 07.12.2015 r.

02-12-2015
► Zmieniony załącznik do SIWZ-formularz cenowy
► Zmieniony załącznik do SIWZ-formularz ofertowy
 

22-12-2015
► Informacja o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 1
► Informacja o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 2
 


01-02-2016
► Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia