Pn-10/15/MS, Dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych

Drukuj
 
 
PN – 10/15/MS
 
 
 

Dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 

Termin składania ofert:26.02.2015 r.


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

30-01-2015
► Informacja o wpłynięciu odwołania
► Treść odwołania
 

18-02-2015
► Modyfikacja tresci SIWZ
► Nieopublikowane ogłoszenie dodatkowych informacji
► Zmodyfikowane załączniki do SIWZ
Zmiana terminu składania ofert na dzień 13.03.2015 r.

23-02-2015
 

06-03-2015
 
 

23-03-2015
► Sprostowanie do wyjaśnień do SIWZ
 

21-04-2015
► Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 6
 

13-05-2015
► Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów 1 - 4
 

14-05-2015
► Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 5 i 7