Pn-23/15/MS, Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Drukuj
 
 
PN – 23/15/MS
 
 
 
 

Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert:09.03.2015 r.


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

10-02-2015
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ
 

16-02-2015
► Wyjaśnienia 2 do SIWZ
 

12-03-2015
► Informacja o wyniku postępowania
 

19-03-2015
► Ogłoszenie o zamówieniu - dodatkowe informacje
 

28-04-2015
► Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia