Pn-23/16/MJ, Na dostawę materacy standardowych i specjalistycznych dla chorych z małą i dużą masa ciała, koców szpitalnych, kołder i poduszek

Drukuj
 
 
PN – 23/16/MJ
 
 
 
 
Na dostawę materacy standardowych i specjalistycznych dla chorych z małą i dużą masa ciała, koców szpitalnych, kołder i poduszek
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 000 EURO
(art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
 

 


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załączniki do SIWZ
 

01-04-2016
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ
► Załączniki nr 5 i 5a do SIWZ-modyfikacja
 

04-07-2016
► Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty