PN-113/17/AR, Na usługę wywozu i utylizacji odpadów medycznych oraz dostarczenia pojemników na odpady medyczne

Drukuj

PN-113/17/AR

 


Na usługę wywozu i utylizacji odpadów medycznych oraz dostarczenia pojemników na odpady medyczne

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164)

 

Termin składania ofert: 28.07.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


27-07-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Załącznik nr 1 do SIWZ

› Załącznik nr 5 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 01.08.2017 r.


01-08-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


09-08-2017


› Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 


24-08-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia