PN-145/17/MJ Na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

Drukuj

PN-145/17/MJ

 

Na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego oraz medycznych zamrażarek niskotemperaturowych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579)


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


22-11-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


28-11-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


08-12-2017


› Informacja o wyniku postępowania