PN-132/17/MJ, Na dostawę serwet gazowych jałowych

Drukuj

PN-132/17/MJ

 

 

Na dostawę serwet gazowych jałowych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 14.09.2017r.

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ:


06-09-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


14-09-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


03-10-2017


› Informacja o wyniku postępowania