PN-178/17/MJ/UE Na dostawę: Zadanie nr 1: Ramię C - rentgen śródoperacyjny Zadanie nr 2: System do neuronawigacji Zadanie nr 3: Ultrasonograf

Drukuj

PN-178/17/MJ/UE

Na dostawę:
Zadanie nr 1: Ramię C - rentgen śródoperacyjny
Zadanie nr 2: System do neuronawigacji
Zadanie nr 3: Ultrasonograf

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

 

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załącznik JEDZ

 


11-12-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› SIWZ-modyfikacja

› Załączniki do SIWZ po modyfikacji

› Edytowalny zmodyfikowany załączik JEDZ do SIWZ

 


18-12-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


18-01-2018


› Informacja o wyniku postępowania