ZO-77/18/BD Dotyczy przeprowadzenia w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zmian w prawie pracy

Drukuj

ZO-77/18/BD

 

 

Dotyczy przeprowadzenia w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie szkolenia w zakresie zmian w prawie pracy

 


› Zapytanie ofertowe

› Załącznik do zapytania ofertowego

 


27-12-2018


› Odpowiedzi na pytania

 


07-01-2019


› Modyfikacja zapytania ofertowego

 


09-01-2019


› Informacja z otwarcia ofert

 


11-01-2019


› Informacja o unieważnieniu postępowania