PN-31/18/MS Stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu „Nie trać głowy – program profilaktyki i

Drukuj

PN-31/18/MS

 

 

Stworzenie, uruchomienie, przygotowanie techniczne i obróbka materiałów oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji uczestników programu „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” w ramach Programu POWR.05.01.00-00-0010/16-00/07/2017/290

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Termin składania ofert: 12.04.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


11-04-2018


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmienie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.04.2018 r.


12-04-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Modyfikacja zalacznika nr 2a do SIWZ

 


18-04-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


08-06-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


13-08-2018


› Informacja o unieważnieniu postępowania