PN-65/18/JP Na zakup odzieży operacyjnej

Drukuj

PN-65/18/JP

 

 

Na zakup odzieży operacyjnej

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik espd-request

 


02-07-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


11-07-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


25-10-2018


› Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów 1, 2 i 3

 


29-01-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia