PN-146/18/MJ Na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych

Drukuj

PN-146/18/MJ

 

Na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579)

 Termin składania ofert: 30.08.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


27-08-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


28-08-2018


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

› Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 31.08.2018 r.


31-08-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


 14-09-2018


› informacja o wyborze oferty