PN-168/18/MJ Dostawa sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu

Drukuj

PN-168/18/MJ

 

 

Dostawa sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


17-10-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


25-10-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


07-11-2018


› Informacja o wyborze oferty