PN-106/18/JP Na dostawę ręczników papierowych

Drukuj

PN-106/18/JP

 

 

Na dostawę ręczników papierowych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579)

Termin składania ofert: 27.11.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


27-11-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


31-12-2018


› Informacja o wyborze oferty


07-02-2019

› Ogloszenie o udzieleniu zamowien