PN-135/18/MS/ZS/UE/III Na dostawę urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie” dla projektu: „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” realizowanego w ramach RPMA.02.01.01-14-2641/15-00”

Drukuj

PN-135/18/MS/ZS/UE/III

 

 

Na dostawę urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie” dla projektu: „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” realizowanego w ramach RPMA.02.01.01-14-2641/15-00”

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

 

› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik JEDZ do SIWZ

 


02-10-2018


› Modyfikacja treści SIWZ

› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.10.2018 r.


19-10-2018


› I ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› I wyjaśnienia treści SIWZ

› II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami

› Załącznik nr 2 do I wyjaśnień treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 05.11.2018 r.


24-10-2018


› II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


30-10-2018


› Informacja o wpłynięciuodwołania

› Treść odwołania

 


02-11-2018


› Informacja o przystąpieniu do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

› Treść przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

› Modyfikacja treści SIWZ

› III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.11.2018 r.


06-11-2018


› III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


19-11-2018


› IV Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Modyfikacja treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 07.12.2018 r.


21-11-2018


› IV Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


05-12-2018


› Modyfikacja treści SIWZ

› V ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 27.12.2018 r.

 


10-12-2018


› V ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


21-12-2018


› Modyfikacja treści SIWZ

› VI ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.01.2019 r.


27-12-2018


› VI Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 


23-01-2019


› Modyfikacja treści SIWZ

› VII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami przesyłania ogłoszeń

Zmiana terminu składania ofert na dzień 08.02.2019 r.


07-02-2019


› Modyfikacja treści SIWZ

› VII OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› VIII OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami przesyłania ogłoszeń

Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.02.2019 r.

 

11-02-2019
› VIII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

22-02-2019
› Modyfikacja treści SIWZ
› IX ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji zgodnie z formatem i procedurami przesyłania ogłoszeń
Zmiana terminu składania ofert ma dzień 29.03.2019 r.

29-03-2019
› Modyfikacja treści SIWZ
› Załącznik nr 1 do SIWZ
› Załącznik nr 2 do SIWZ

12-04-2019
› Modyfikacja tresci SIWZ
› XI ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane zgodnie z procedurami przesyłania ogłoszeń
Zmiana terminu skኳadania ofert na dzieዱ 20.05.2019 r.

18-04-2019
› XI ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

17-05-2019
› Modyfikacja treści SIWZ

› XII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane zgodnie z procedurami przesyłania ogłoszeń

Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.06.2019 r.


24-05-2019


› XII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› II wyjaśnienia treści SIWZ

› Załącznik nr 1 do II wyjaśnień treści SIWZ – MODYFIKACJA formularza ofertowego

› Załącznik nr 2 do II wyjaśnień treści SIWZ – XIII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane zgodnie z procedurami przesyłania ogłoszeń

 

Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.06.2019 r.


28-05-2019


› XIII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


31.05.2019
› III wyjaśnienia treści SIWZ

› XIV ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane zgodnie z procedurami przesyłania ogłoszeń

Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.06.2019 r.


10.06.2019
› XIV ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

18-06-2019
› Informacja z otwarcia ofert

22-07-2019
› Informacja o unieważnieniu postępowania

07.08.2019
› Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania