PN-217/18/TM Na dostawę produktów leczniczych

Drukuj

PN-217/18/TM

 

 

Na dostawę produktów leczniczych

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986 t.j.)

Termin składania ofert: 28.01.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załaczniki do SIWZ

 


09-01-2019


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


16-01-2019


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


28-01-2019


› Informacja z otwarcia ofert

 


28-02-2019


› Informacja o wyborze oferty


11-03-2019


› Informacja z otwarcia ofert


14-03-2019


› Zawiadomienie o wyborze oferty


24-04-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia