KO-8/19/MJ Na świadczenie zdrowotne w zakresie: Usługi medyczne (specjalista technik radioterapii) w Zakładzie Radioterapii I; Diagnostyka i konsultacje chłoniaków w Zakładzie Patologii Diagnostyki Laboratoryjnej; Konsultacje psychologiczne w Poradni Psy

Drukuj

KO-8/19/MJ

Na świadczenie zdrowotne w zakresie: Usługi medyczne (specjalista technik radioterapii) w Zakładzie Radioterapii I; Diagnostyka i konsultacje chłoniaków w Zakładzie Patologii Diagnostyki Laboratoryjnej; Konsultacje psychologiczne w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach i Zakładach COI.


› Konkurs ofert

› SIWKO

› Załączniki do SIWKO


29-03-2019


› Wyniki konkursu ofert