ZO-18/19/BD Dotyczy dostawy materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań grantowych dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie

Drukuj

ZO-18/19/BD

Dotyczy dostawy materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań grantowych dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie


› Zapytanie ofertowe

› Załącznik do zapytania ofertowego


27-03-2019


› Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-modyfikacja


29-03-2019


› Informacja z otwarcia ofert


03-04-2019


› Informacja z otwarcia ofert