ZO-17/19/BD Dotyczy dostawy produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie

Drukuj

ZO-17/19/BD

Dotyczy dostawy produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie


› Zapytanie ofertowe

› Załączniki do zapytania ofertowego


05-04-2019


› Informacja o unieważnieniu postępowania