ZO-16/19/BD Dotyczy dostawy produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie

Drukuj

ZO-16/19/BD

Dotyczy dostawy produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie


› Zapytanie ofertowe

› Załącznik do zapytania ofertowego


29-03-2019


› Odpowiedzi na pytania

› Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ


04-04-2019


› Informacja z otwarcia ofert


05-04-2019


› Informacja o wyborze oferty