PN-17/19/JP Na zakup odzieży białej i roboczej oraz piżam

Drukuj

PN-17/19/JP

 

Na zakup odzieży białej i roboczej oraz piżam

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986 t. j.)

Termin składania ofert: 05.02.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


 29-01-2019


› Informacja o zmianie terminu składania ofert

› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ozamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 19.02.2019 r.


 31-01-2019


› Wyjaśnienia do SIWZ

› Edytowalny załącznik nr 1.1 do SIWZ

› Załączniki do SIWZ


01-02-2019


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ


04-02-2019


› Wyjaśnienia 3 do SIWZ


08-02-2019


› Ogłoszenie o zmianie-ogłoszenia

› Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 05.03.2019 r.


01-03-2019


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu oraz miejsca składania ofert i próbek

Zmiana terminu składania ofert i próbek na dzień 26.03.2019 r.


07-03-2019


› Modyfikacja treści SIWZ

› Zmodyfikowany załacznik nr 1.1 pakiet nr 1


15-03-2019


› Informacja zamawiajacego

› Edytowalny załącznik nr 1.1


26-03-2019


› Informacja z otwarcia ofert


09-08-2019


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów: 1,2,3,4,5 i 6