Pn-50/19/ZS Wykonania czyszczenia chemicznego wieży natryskowo-wyparnej i skraplacza agregatu WL Carrier XW - 2 szt.

Drukuj

Pn-50/19/ZS

Wykonania czyszczenia chemicznego wieży natryskowo-wyparnej i skraplacza agregatu WL Carrier XW - 2 szt.

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 211 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., 1986 tj.)


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


27-02-2019


› Informacja z otwarcia ofert


05-03-2019


› Zawiadomienie o wyborze oferty