Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-54/19/JP Na zakup obuwia roboczego

PN-54/19/JP

Na zakup obuwia roboczego

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986)

Termin składania ofert: 08.03.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ


04-03-2019


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert nadzień 14.03.2019 r.


07-03-2019


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Modyfikacja zalącznika nr 1 do SIWZ


13-03-2019


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 28.03.2019 r.


20-03-2019


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

› Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

› Załącznik nr 9 do SIWZ po modyfikacji


22-03-2019


› Wyjaśnienia 3 do SIWZ

› Zmodyfikowany edytowalny załącznik nr 1 do SIWZ

› Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ


29-03-2019


› Informacja z otwarcia ofert


10-05-2019


› Informacja o wyborze oferty


16-07-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia