PN-40/19/ZS Na dostawę i montaż mebli

Drukuj

PN-40/19/ZS

Na dostawę i montaż mebli

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 211 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., 1986 tj.)


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


12-03-2019


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ


18-03-2019


› Informacja z otwarcia ofert


28-03-2019


› Informacja o wyborze oferty


29-03-2019


› Inormacja o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 6