PN-42/19/IJ Dostawa środków myjąco – dezynfekujących oraz szczotek do mycia narzędzi

Drukuj

PN-42/19/IJ

Dostawa środków myjąco – dezynfekujących oraz szczotek do mycia narzędzi

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1, art. 24aa i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 25.03.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


22-03-2019


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 29.03.2019 r.


29-03-2019


› Informacja z otwarcia ofert


15-02-2019


› Informacja o wyborze oferty


12-06-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia