Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-44/19/IJ Dostawa radiologicznych osłon osobistych dla pacjenta oraz parawanów ochronnych

PN-44/19/IJ

Dostawa radiologicznych osłon osobistych dla pacjenta oraz parawanów ochronnych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1, art. 24aa i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 02.04.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


01-04-2019


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

› Edytowalny załacznik nr 2 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 05.04.2019 r.


05-04-2019


› Informacja z otwarcia ofert


10-05-2019


› Informacja o wyborze oferty


03-06-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia