Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-60/19/WD Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw elementów systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

PN-60/19/WD

Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw elementów systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1, art. 24aa i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 05.04.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


28-03-2019


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 08.04.2019 r.


08-04-2019


› Informacja z otwarcia ofert


30-04-2019


› Informacja o wyniku postępowania


20-05-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia