PN-18/19/IM Na dostawę odczynników do ekstrakcji, rozkładania, archiwizacji i amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą wielozadaniowej stacji pipetującej

Drukuj

PN-18/19/IM

Na dostawę odczynników do ekstrakcji, rozkładania, archiwizacji i amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą wielozadaniowej stacji pipetującej

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986)

Termin składania ofert: 25.03.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


25-03-2019


› Informacja z otwarcia ofert


28-05-2019


› Informacja o wyniku postępowania


12-06-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia