Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-19/19/DW Na dostawy akcesoriów do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego w chirurgii tarczycy dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

PN-19/19/DW

Na dostawy akcesoriów do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego w chirurgii tarczycy dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2018. 1986 j.t.)

Termin składania ofert:25.03.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


26-02-2019


› Modyfikacja treści SIWZ

› Nieopublikowane sprostowanie zmian ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert 03.04.2019 r.


01-03-2019


› Opublikowane Sprostowanie zmian ogłoszenia o zamówieniu


08-03-2019


› Wyjaśnienia do SIWZ


03-04-2019


› Informacja z otwarcia ofert


21-05-2019


› Zawiadomienie o wyborze oferty


26-06-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia