Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-47/19/DW/UE Na zakup matrycy wielodetektorowej do pomiaru małych pól, w ramach projektu p.n.: „Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie”. Działanie: 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych POIŚ

PN-47/19/DW/UE

Na zakup matrycy wielodetektorowej do pomiaru małych pól, w ramach projektu p.n.: „Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie”. Działanie: 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych POIŚ


w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 04.04.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


20-03-2019


› Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Zmodyfikowane załączniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 05.04.2019 r.


22-03-2019


› Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu


25-03-2019


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ


05-04-2019


› Informacja z otwarcia ofert


12-04-2019


› Zawiadomienie o wyborze oferty


13-05-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia