Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-41/19/AR/UE Zakup 2 ram stereotaktycznych do akceleratorów E1 i E2 w ramach projektu pn.„Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie” współfinansowanego z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania :9.2

PN-41/19/AR/UE

Zakup 2 ram stereotaktycznych do akceleratorów E1 i E2 w ramach projektu pn.„Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie” współfinansowanego z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania :9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych , w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0123/17-00 z dnia 29-11-2017

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 05.04.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik JEDZ do SIWZ


25-03-2019


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ


05-04-2019


› Informacja z otwarcia ofert


26-04-2019


› Informacja o wyborze oferty


14-05-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia