Pn-74/15/IM, Dostawę krążków antybiogramowych, testów diagnostycznych i podłoży do hodowli bakterii

Drukuj
 
 
PN – 74/15/IM
 
 
 
 
Dostawę krążków antybiogramowych, testów diagnostycznych i podłoży do hodowli bakterii
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 

Termin składania ofert: 30.06.2015 r.


► Ogłoszenie o zamówieniu
► SIWZ
► Załaczniki do SIWZ
 

12-06-2015
► Wyjaśnienia 1 do SIWZ

23-06-2015

Zmiana terminu składania ofert na : 03.07.2015 r.
► Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 

29-06-2015
► Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
► Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
► Załącznik do wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
 

30-06-2015
► Wyjaśnienia 3 do SIWZ
 

10-07-2015