PN-145/18/DF Na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Drukuj

PN-145/18/DF

 

 

Na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 18.12.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik JEDZ do SIWZ

 


12-12-2018


› Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji

Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.01.2019 r.


17-12-2018


› Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 


27-12-2018


› Wyjaśnienia do SIWZ

› Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji

› Załączniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.01.2019 r.


28-12-2018


› Odmowa publikacji

› Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji

 


02-01-2019


› Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji

 


07-01-2019


› Wyjaśnienia do SIWZ

 


15-01-2019


› Informacja z otwarcia ofert

 


30-01-2019


› Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania pakietu nr 8, 9, 10 i 13


08-04-2019


› Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 2, 3, 7, 14, 16 i 18


07-05-2019


› Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 1, 4, 5, 5a,6, 11